Skip to content

Min baggrund

Jeg er uddannet Cand. pæd. psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus i 1999 og er godkendt som specialist i Klinisk psykologi og Børnepsykologi. Desuden har jeg en 3-årig efteruddannelse i familieterapi og en to-årig efteruddannelse i spiseforstyrrelser ved Center for Spiseforstyrrelser i Risskov.

Ud over at være psykolog har jeg en uddannelse som lærer og har primært arbejdet som underviser og projektleder på daghøjskole og på diverse projekter for voksne med bl.a. posttraumer, angst og depression m.m. I en to-årig periode har jeg været ansat på Jysk Pædagogseminarium med undervisning i pædagogik, psykologi og organisation & ledelse.

Fra 2004 til 2009 har jeg været psykolog på Rådgivningscentret for Børn og Unge i Aarhus med svære traumer, bl.a. med seksuelle overgreb og alvorlige omsorgssvigt, hvor hele familien har været i behandling.

I 2009 blev jeg privatpraktiserende psykolog i Rønde, hvor jeg har arbejdet bredt indenfor klinisk psykologi både med og uden henvisninger fra Sygesikringen og med alle målgrupper. I de seneste år har fokus været meget på behandling af stress, angst og depression både hos børn og voksne.

Desuden har jeg også de senere år arbejdet en del med parrådgivning/parterapi og har i 2015 afsluttet en certificeret PREP-leder uddannelse godkendt af Socialministeriet. Her er der primært fokus på forebyggelse, hvor parret som udgangspunkt ikke har alvorlige samlivsproblemer, men ønsker at blive mere bevidste og bedre i stand til at tackle udfordringerne i deres parforhold.

Igennem alle årene har jeg haft en særlig interesse i sorg- og kriseproblematikker i forbindelse med skilsmisser og dødsfald.

Jeg har, foruden at lave terapi både individuelt og i grupper, undervist, superviseret og holdt foredrag på diverse skoler og institutioner, ligesom jeg har efteruddannet personale i flere kommuner i børns og voksnes sorg/krisereaktioner.