Skip to content

Depression / fødselsdepression

 • Depression er en sygdom, der rammer mange mennesker i dag.
 • Ifølge WHO er depression den fjerde hyppigste sygdom i verden og kan karakteriseres som en folkesygdom.
 • Det er helt normalt, at humøret svinger – der er dage hvor man kan klare alt og dage, hvor der ikke skal så meget til at ryge ned i et sort hul.
 • Det er de fleste mennesker fortrolige med. Men når man bliver ramt af depression, handler det ikke om dårligt humør, da depression er en alvorlig sygdom, som kræver behandling.
 • Både kvinder og mænd rammes af depression, men symptomerne kan ofte være forskellige.
 • Hvis du oplever tristhed og nedsat stemningsleje – opgivelse og håbløshed – manglende lyst og energi – skyldfølelser og selvbebrejdelser – hukommelses og koncentrationsbesvær – udpræget træthed og søvnbesvær, kan det være tegn på en depression.
 • Nogle deprimerede får desuden selvmordstanker eller manglende lyst til livet ”det kan jo være lige om jeg er her”.
 • Depression kan forårsages af forskellige psykologiske belastninger, f.eks. alvorlige stressbelastninger på arbejdet, problemer i parforholdet/skilsmisse, fyring, alvorlig sygdom hos en selv eller i familien.
 • Svære belastninger i barndommen f.eks. omsorgssvigt – incest eller andre seksuelle overgreb -tidlige tab og traumer – opvokset i familier med misbrug og psykisk sygdom, kan spille ind og resultere i depression.
 • For mange mennesker der bliver ramt af en depression, er det sværeste at indse, at man har brug for hjælp og komme til læge og fortælle åbent, hvordan man har det.
 • Der er stadigvæk mange fordomme over psykiske sygdomme, så mange undlader at fortælle, hvordan de i virkeligheden har det.