Skip to content

Børn & unge

Der kan være mange grunde til at børn og unge ikke trives, men det er ofte en kombination af flere forskellige faktorer.

Temaer for samtaler kunne være:

 • Børn/unge med angst
 • Børn/unge med stress
 • Børn/unge med tab, f.eks. ved skilsmisser og dødsfald
 • Børn/unge med selvskadende adfærd
 • Børn/unge med spiseproblemer
 • Børn/unge med psykosomatiske symptomer som hovedpine, ondt i maven m.m
 • Børn/unge der bliver mobbet
 • Børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb

Hvordan foregår samtalerne

Samtaler med børn og unge kan foregå;

 • individuelt
 • i en søskendegruppe
 • sammen med en  gruppe af børn/unge med samme problematik
 • kombineret med familieterapi

Forældrenes rolle

Når det handler om børn foregår forløbet altid i et tæt samarbejde med forældre.