Skip to content

Familieterapi

Når et barn, en ung eller de voksne ikke trives, vil det påvirke stemningen i hele familien og den måde, vi har det med hinanden på.

Omvendt sker det også ofte, at stemningen i familien smitter af den unge eller barnet, således at barnet bliver symptombærer for familiens mistrivsel.

Derfor kan det være en fordel at arbejde med hele familiens dynamik.

Nogle mulige områder, hvor jeg kan hjælpe jer….

  • Skilsmissefamilier
  • Sammenbragte familier
  • Familier, hvor der er psykisk sygdom
  • Familier, hvor der er et handicappet barn
  • Familier, hvor der er misbrug
  • Familier, hvor et barn har selvskadende adfærd eller spiseproblemer

Udgangspunktet i familieterapien er, at problemet hører til i familiens indbyrdes samspil og ikke noget og ikke noget, den enkelte er årsag til.Løsningen skal derfor findes i familien indbyrdes sammenspil. Når der sker forandringer hos en person i familien, sætter det gang i forandringerne hos de øvrige i familien og måden familien er sammen på forandres.

Fokus i familiesamtalen er, at alle bliver hørt, set og forstået i forhold til de behov hvert enkelt medlem i familien har.

Det er vigtigt for mig at understrege, at forældre har hovedansvaret for trivslen/stemningen i familien og at det er deres ansvar, at få familien til at trives igen.

Jeg ser desværre alt for mange børn, der har påtaget sig et voksent ansvar for familiens trivsel. Det drejer sig primært om familier, hvor de voksne har problemer af forskellig art.

Udgangspunktet for familieterapi er derfor ofte flere samtaler med forældre inden hele familien er samlet.

Det er dog ikke altid nødvendigt at have hele familien samlet, især ikke hvis de voksne påtager sig lederskabet i familien og får ændret på dynamikken i familien.